• Jazyk
  • Tschechisch-polnisches Programm
  • Fond mikroprojektů pro program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko
  • Program Polska - Czechy
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470