• Jazyk
  • Kleinprojektefonds INTERREG Freistaat Sachsen- Tschechische Republik
  • Fond malých projektů v rámci programu na podporu přehsraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
  • Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Saksonia - Czechy
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470