• Jazyk
  • Fristen und Termine
  • Termíny
  • Terminy
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Termíny

Termíny:

Aktuální informace

K prodloužení Fondu mikroprojektů Cíl 3 Česká republika/Polsko:

Euroregion Nisa požádal o možnost prodloužení Fondu mikroprojektů

Česká republika/Polsko do 30.9.2015 tak, aby mohly být mikroprojekty 

realizovány nikoli pouze do 31.12.2014, ale až do 30.6.2015.

V tuto chvíli je žádost schválena a mikroprojekty mohou být realizovány až do

30.6.2015. 

 

 

Příjem žádostí o dotaci z FMP

Euroregion Nisa – česká část jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatečné výzvy k předkládání projektových žádostí, které budou kryty z úspor realizovaných projektů.

Sběr na české straně bude ukončen v termínu do 31.03.2014 do 15.00 hod. Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace mikroprojektů a to maximálně do 30. 6. 2015.

Předpokladem pro přidělení dotace je kromě dostatečných finančních prostředků (z úspor vyúčtovaných projektů) dobře zpracovaná projektová žádost a realistický rozpočet.

Doporučujeme, aby projekty byly spíše finančně nenáročné.

Bližší informace Vám podají pracovnice Sekretariátu FMP, viz kontakty.

 

 

V současné době probíhá příprava dalšího dotačního období 2014-2020, ve kterém by Fond mikroprojektů Česká republika - Polsko měl pokračovat.

 

 

 

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470