• Jazyk
 • Service für Antragsteller
 • Služby pro žadatele
 • Obsługa wnioskodawców
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Služby pro žadatele

Příprava a realizace projektů

 1. předložení projektového návrhu na sekretariát ERN: konzultace (kontrola vhodnosti žadatele, místa realizace, typu projektu, splnění podmínek Fondu, způsobilosti výdajů)
 2. podání žádosti (Benefit 7) + povinných příloh
 3. kontrola administrativní úplnosti (případně výzva k doplnění), registrace žádosti do MONIT 7+, prověření souladu mikroprojektu s podmínkami fondu
 4. hodnocení žádostí (EŘV) dle hodnotící tabulky – zasedání 3-4x ročně a výběr projektů k financování
 5. vyrozumění žadatelů, podpis smlouvy o financování mezi Správcem Fondu a konečným uživatelem
 6. realizace projektů + monitoring
 7. vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy (do 30 dnů od ukončení projektu) a vyúčtovacích tabulek + kontrola
 8. vystavení žádosti o platbu
 9. proplacení grantu ze strany Správce
 
 • Tel. Německo: +49 3583 57500
 • Tel. Česká republika: +420 485 340991
 • Tel. Polsko: +48 757676470