• Jazyk
  • Institution
  • Instituce
  • Instytucja
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Instituce

Bezpříkladný proces změn v „Evropě po pádu režimů“ v roce 1989/90 se nevyhnul ani příhraničnímu území podél Nisy.

Pro značné existující deficity, jako např. 

  • dramaticky poškozené životní prostředí, velmi malá průchodnost hranic,  chybějí í a/nebo dezolátní infrastruktura
  • jazykové bariéry a téměř neexistující přeshraniční komunikace
  • značné, v historii způsobené výsledné zatížení 

musela být nalezena řešení.

Množství problémů bylo propojeno přeshraničně a mohlo být řešeno pouze na základě přeshraniční spolupráce. 

To bylo možné pouze pomocí speciálních nástrojů. 

V rámci výměny zkušeností s tehdejšími nositeli myšlenek a dnešními partnery a přáteli ze západní Evropy byla zjištěna jako významná nutnost institualizace přeshraniční spolupráce a jako 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

realizována.

Prvním milníkem tohoto procesu byla mezinárodní konference v Žitave (inicia ční konference) ve dnech 23.-25. května 1991 pod záštitou prezidentů tří zemí Havla, Wałęsy a Weizsäckera. Konference byla ukončena vytvořením Memoranda, které nastínilo i směr dalšího vývoje a jednání.

Formální založení Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se uskutečnilo na prvním zasedání společné Rady dne 21.12.1991.

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470