• Jazyk
  • Geschichte
  • Historie
  • Historia
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Historie

Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa je první společensky uznanou formou přeshraniční spolupráce ve střední a východní Evropě.
Byl založen v roce 1991 a stal se průkopníkem spolupráce mezi regiony v pohraničí. Realizace rozvojových cílů jako jsou:

• odstranění negativních vlivů státní hranice
• zlepšení životního standardu obyvatel Euroregionu
• zlepšení přirozených a kulturně – politických podmínek života
• rozvoj hospodářského potenciálu Euroregionu
vyžadovala cílené kooperační vztahy na mnoha úrovních

Tím se zabývají pracovní skupiny, které se soustřeďují na určité mimořádné úkoly, jako například: energetika, ekologie, doprava, kultura a umění, hospodářství, ochrana zdraví, správa, sport, cestovní ruch, spolupráce vysokých škol, historie, statistika, památki, veřejná bezpečnost. Řešení konkrétních problémů z těchto tématických oblastí bylo očekáváno ze strany lokálních společenství na polské, české a německé straně Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa.

Kus společné historie - české části území v Horní Lužici

Schirgiswalde - Niederleutersdorf - Gelachsheim - Güntersdorf

Déle než nyní náleží k Sasku, bylo možné staré markrabství Horní Lužice
nalézt na straně české. Již v 12. století získala česká koruna tuto zemi
jako říšské léno. Sice  Horní Lužice nebyla nikdy začleněna do království,
český král v Horní Lužici spoluvládl, ačkoliv podle vlastních zákonů. Na
základě této sounáležitosti si málokdo uvědomoval vlastně existující hranici
mezi oběma zeměmi. Proč také? Nebylo to nutné. To se ovšem změnilo, když se
Dolní a Horní Lužice připojily na počátku 17. století k Sasku.

Podrobná zpráva zde...


Böhmische Exklaven
Böhmische Exklaven
Böhmische Exklaven
Böhmische Exklaven
Böhmische Exklaven
 

Euroregionální archív historie žen

LogoPodporován z fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci INTEREEG III A


V rámci tohoto malého projektu doposud vznikla bibliografie s titulem "Historické zpracování života a činnosti žen v Horní Lužici v rámci existujícího bádání regionální historie".  Tento přehled literatury má být prvním krokem pro založení budoucího "bádání historie žen" v našem kraji. Z kapacitních důvodů byla podchycena jenom malá geografická oblast Žitavy. K tomuto projektu byla zpracována prezentace na Internetu (www.efa-zittau.de), kde se lze mimo jiné propojit k úplnému znění této bibliografie.

Projekt byl ukončen ve 2. pololetí roku 2005.

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470